Våre støttespillere

Galleri Lofoten i Henningsvær drives med velvillig støtte fra følgende bedrifter

Nordic Last og buss
Link to Destination Lofoten