Even Ulving
Klimapoet og realistisk skildrer

Heller ikke Even Ulving (1863–1952) har nådd opp blant de kunstnere som har en sikker plass i norsk kunsthistorie. Han var fra Helgeland, og reiste som ung til Kristiania, hvor han først gikk i malerlære, før han ble elev av Knud Bergsliens malerskole.

I 1885 dro han til Kunstakademiet i München, og senere til Academie Julian i Paris.

Fra 1900 til 1913 bodde han på Sømnesøya, men i 1914 reiste han sørover og slo seg ned i Åsgårdstrand. De fleste av bildene fra Nord-Norge har han malt før 1914.

Til tross for at han ikke var i Düsseldorf benytter han ofte et teaterperspektiv, som i Fra Reine i Lofoten (u.dat.) og Fra Henningsvær (ca. 1902).

Skjønt i det siste opererer han i forgrunnen med overskjæringer som gjør at vi ikke ser hele båten i forgrunnen. Det er et typisk realistisk trekk, og også måten han behandler lyset på og fargebruken forteller om det han har sett og lært i Paris.

Otto SindingI enkelte av bildene opptrer han også som en klimapoet, som i Fra Reine mot Kirkefjorden (u.dat.) og særlig i Flåten kommer inn (u.dat.), hvor tåken legger seg over sjø og fjell.

Ulving malte også bilder som viser hvordan fiskerne bodde, som i En fiskerstue (u.dat.). Slike bilder finnes det ikke så mange av.

Etter 1914 malte han en rekke malerier fra Oslofjorden som er preget av dyktighet, men kan hende mer av rutine enn av en genuin opplevelse.

Image

Otto Sinding

Image

Eilert Adelsteen Normann

Image

Ole Juul

Image

Gunnar Berg

Image

Thorolf Holmboe

Image

Even Ulving

Image

Einar Berger

Image

Lars Lerin

Magne Furuholmen

Magne Furuholmen

Utstillinger / Avdelinger

Utstilling med bilder av Lars Lerin

Hele 2023

Magne Furuholmen

Magne Furuholmen (1962) er aktør på en rekke kulturelle arenaer med bred internasjonal erfaring gjennom sitt virke som musiker og billedkunstner. Som billedkunstner arbeider Furuholmen på kryss og tvers av medier og teknikker. Han har særlig utmerket seg som grafiker, og de senere år som skulptør. Den kunstneriske bakgrunnen som maler, grafiker og keramiker har han som elev av Kjell Nupen.

Utstilling med bilder av Lars Lerin

Hele 2023

Lars Lerin

Lars Lerin har bodd flere år i Lofoten og hører med til det ypperste sjiktet av verdens akvarellmalere. Se mer

Lofotmalerne

Fast utstilling

Lofotmalerne

En rikholdig samling av malerier av anerkjente kunstnere som Otto Sinding, Gunnar Berg, Even Ulving, Adelsteen Normann, Einar Berger, Ole Juul, Thorolf Holmboe m.fl. Se mer

Arrangementer / Eventer

Link to Destination Lofoten