Åpningstider 2021

 

Onsdag - Søndag 11.00 - 16.00 

 

Åpningstider oppdateres fortløpende basert på råd og retningslinjer fra myndighetene i forhold til pandemien.