Åpningstider 2021

Mars - September

Torsdag - Søndag: 11.00 - 16.00

Åpningstider oppdateres fortløpende basert på råd og retningslinjer fra myndighetene i forhold til pandemien.