Åpningstider 2021

APRIL - MAI

Torsdag - Søndag: 11.00 - 16.00

JUNI - AUGUST

Mandag - Søndag: 10.00 - 21.00

Åpningstider oppdateres fortløpende basert på råd og retningslinjer fra myndighetene i forhold til pandemien.